за участие в еднодневна среща

във връзка с популяризиране на проект с вътрешнотериториално сътрудничество с наименование „Популяризиране на традиционните храни и рецепти на територията на МИГ- ТАУ и МИГ Бяла Слатина

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

от името на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин”,

имаме удоволствието да Ви поканим за участие в провеждането на информационна среща относно популяризиране на проект с тема „Популяризиране на традиционните храни и рецепти на територията на МИГ- ТАУ и МИГ Бяла  Слатина“

Информационната среща се провежда в изпълнение на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020  и във връзка с изпълнение на Административен договор  № РД 50-34 от 19.08.2019 година.

Мероприятието  ще се проведе на 05.12.2019 г. (четвъртък) от 11:00 часа в залата на ОбС – Угърчин.

Очакваме Вашето присъствие и активно участие в мероприятието!

С уважение: Екип МИГ – ТАУ

Категории: Без категория

0 Коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *